Jakość

Przykładamy wagę
do szczegółów

Dostawy z EXPERT to nie tylko kompleksowa obsługa umożliwiająca użytkowanie produktu bezpośrednio po jego dostarczeniu. To również dbałość o terminowość doręczeń, precyzyjne wykonanie oraz bezpieczeństwo. Chcemy mieć pewność, że wykonywane przez nas usługi są na najwyższym poziomie, zaś umiejętności zespołów realizacyjnych są stale rozwijane.

To właśnie dlatego prócz ciągłego podnoszenia kompetencji stale weryfikujemy jakość naszych usług, pytając o stopień zadowolenia naszych najważniejszych odbiorców - klientów końcowych i właścicieli sklepów. Nazwa EXPERT zobowiązuje, dlatego naszym celem jest nieustanne dążenie do jak najwyższego poziomu jakości i spełnianie obietnicy, którą składamy wszystkim naszym klientom.

Pracownik Expert poziomuje mebel
Zespoły do zadań specjalnych

Dbamy o precyzję i najwyższą jakość realizacji zleceń, dlatego korzystamy z doświadczonych zespołów posiadających należyte przeszkolenie i niezbędne uprawnienia.

Program ciągłych szkoleń

Dzięki programowi cyklicznych szkoleń stale podnosimy zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności naszych zespołów realizacyjnych.

Wsparcie Działu Jakości

Dział Jakości EXPERT to prawa ręka klienta. Dzięki stałemu kontaktowi z klientem i dyspozycyjności reagujemy zanim pojawi się ewentualny problem.

Weryfikacja zadowolenia klienta

Po zakończeniu każdego zlecenia weryfikujemy poziom zadowolenia klientów poprzez badanie wskaźnika CSAT, dodatkowo kontaktując się osobiście w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

Ankietowanie pracowników sklepu

W celu całościowego badania jakości, kontaktujemy się z pracownikami sklepu weryfikując w drodze ankiety ich poziom zadowolenia ze współpracy.

Klient jest najważniejszy

W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów stwierdzamy nieprawidłowości, rekompensujemy wszelkie straty ze zwrotem poniesionych kosztów włącznie.

Pracownik call center Expert badający jakość

Monitorujemy
zadowolenie klientów

Badanie jakości realizowanych usług oraz weryfikacja zadowolenia naszych klientów to jeden z kluczowych elementów procesu realizacji zlecenia. Dzięki niemu potrafimy weryfikować ewentualne nieprawidłowości oraz stale podnosić jakość oferowanego serwisu.

100% realizowanych przez nas zleceń weryfikowanych jest w drodze ankiety sms. Dodatkowo 70% naszych usług poddawanych jest ankietowaniu przez pracowników Działu Jakości po zakończeniu realizacji usługi. Staramy się błyskawicznie reagować na wszelkie nieprawidłowości, dlatego w przypadku ich stwierdzenia kontaktujemy się bezpośrednio z klientem w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Podnosimy
jakość procesów

Wszelkie zebrane informacje są przez nas starannie analizowane i stanowią bezcenną wiedzę, która umożliwia nam stałe podnoszenie jakości. Dzięki ankietowaniu pracowników sklepu uzyskujemy szerszy obraz, który daje nam wgląd w jakość realizowanych zleceń również z perspektywy naszych partnerów.

Weryfikacja poziomu zadowolenia wśród wszystkich grup odbiorców umożliwia nam ciągłą poprawę procesu logistycznego, jak również eliminowanie najdrobniejszych błędów w zgodzie z oczekiwaniami naszych klientów. Ciągłe doskonalenie, to jeden z fundamentów marki EXPERT.

Klient oceniający usługę Expert przez telefon